رویاهای من - روشن شب
روشن شب

نام شعر : روشن شب

      ......                                                                                                                 ......
روشـــنـــی اســــــت                                                                           آتـــــش درون شـــــب
 و ز پــــــــــــــــــــــــس دودش                                                 طــرحـی از ویـرانـه هــای دور.
    گـــــــر بـــــــه گـــــــوش آیـــــــد                                صـــــدایــــــی خــــــــشــــــــك:
     اســـــــتـــــــخـــــــــوان مـــــــــرده                      مــــــی لــــــغـــــــزد درون گـــــــور.
      دیـــــــر گـــــــاهـــــــی مـــــــانـــــــد            اجـــــــــــــاقـــــــــــــم ســــــــــــــرد
             و چـــــــــــــــــــراغــــــــــــــــــــــم بـــــــی نـــــــصــــــیــــــب از نــــــور.
                               خــــــــواب دربـــــــان را بـــــــه راهـــــــی بـــــــرد.
                 بـــــــــــــــــی صـــــــــــــــــدا   .....   آمــــــــــد كســـــــــــی از در،
             در ســـــــــیـــــــــــاهـــــــــــی     .....      آتــــــشــــــی افـــــروخـــــــت.
               بـی خـبـر امــا كــه نـگــاهـی                      در تـــمـــاشـــا ســــوخــــت.
                گر چه می دانم كه چشمی                         راه دارد بــا فــســون شــب،
                  لـیـك مـی بینم ز روزن                                     هـای خـوابـی خـوش:
                      آتـشـی روشــن                                             درون شــــــــب.
                            .......                                                               .......


داغ کن داغ کن - کلوب دات کام
كلمات كلیدی : اشعار سهراب ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات